Rolakatalog

"Nie prowokujcie kretyna, by napisał arcydzieło, a nuż mu się uda!" Stanisław Jerzy Lec

Słownictwo #4 expand

Słownictwo #4

expand - powiększyć/rozwijać się

We not only survived the crisis but even expanded our company - Nie tylko przetrwaliśmy kryzys, ale nawet rozwinęliśmy naszą firmę

My company is expanding very quickly - Moja firma rozwija działalność bardzo szybko


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© Agata | WS | x x.