Rolakatalog

"Nie prowokujcie kretyna, by napisał arcydzieło, a nuż mu się uda!" Stanisław Jerzy Lec

Słownictwo #3 compare

Słownictwo #3
compare - porównywać

I compare prices before every purchase Porównuję ceny przed każdym zakupem.

Don't compare me to your mother - Nie porównuj mnie do swojej matki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© Agata | WS | x x.