Rolakatalog

"Nie prowokujcie kretyna, by napisał arcydzieło, a nuż mu się uda!" Stanisław Jerzy Lec

Słownictwo #2 anticipate

Słownictwo #2
anticipate - spodziewać się/oczekiwać

What should I anticipate? - Czego mam się spodziewać?

I anticipate the worst - Spodziewam się najgorszego (synonim: expect)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© Agata | WS | x x.