Rolakatalog

"Nie prowokujcie kretyna, by napisał arcydzieło, a nuż mu się uda!" Stanisław Jerzy Lec

Słownictwo #1 concern

Słownictwo #1
concern - dotyczyć

This problem concerns your life - Ten problem dotyczy twojego życia


concern - martwić

Doesn't it concern you? - Czy to cię nie martwi?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© Agata | WS | x x.